http://www.houseofkata.nl

http://www.askoi.nl

 

http://www.assurantiesite.nl/autoverzekering/

http://www.gdkoi.nl

 

http://www.nipponkoigarden.com

 

 

http://www.nikoi.nl

 

http://www.rbfoto.nl

 

http://www.timmerentimmer.com

http://www.koigate.nl

http://www.assurantiesite.nl/autoverzekering/


 
 
 

Geen gebeurtenissen deze maand.

ZMDWDVZ


1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
 
Forums

Auteur Bericht
Marthe
Saturday 29 December 2018 - 09:22:04
Geregistreerde deelnemer #1389
Geregistreerd: Sunday 06 February 2005 - 19:32:43
Woonplaats: Zetten - Overbetuwe
berichten: 3541

Het officiële bericht vanuit Ornafish, zal de Nederlandse vertaling via Google eronder plaatsen.

Hieronder het volledige bericht, inclusief bron vermelding:

Dear Customers,

In the last weeks several cases of KHV have been reported for Koi supplied from Niigata, first news reached us from Hawaii and later from Germany and Switzerland.

We have been busy collecting all information and visited the breeders involved, contacted customers who received Koi from the farms mentioned, and performed additional testing to make the information as complete as possible.
Our first priority was to work with customers who received or bought Koi from the effected farms, now we would like to share what we know with all our customers.

Case number 1: Koda Koi Farm
Koda Koi was tested as part of customers KHV testing procedure after arrival and tested positive, the Koi was put to sleep straight away to avoid risks, so there were no clinical signs of illness. Ornafish did little business with Koda this autumn, however we had 2 other customers that received Koda Koi. We contacted them and performed test on their Koi, these both tested negative. So we are not 100% sure what is happening here. Koda has put several Nisai at higher temperatures and is stressing them to perform another test in about 1 week time, we will keep you updated.

Case number 2: NNBC
Japanese TV broadcasted a KHV outbreak and soon we found out this was NNBC, as NNBC is also a trader and mixes Koi from other sources he is not part of our breeders network, however 1 of our customers bought 1 Koi there and we asked him to sleep that Koi for safety reasons.

Case number 3: Chogoro
About 1 week later we got the sad news that Chogoro was confirmed with KHV, we contacted all customers with Chogoro Koi and asked them to put these Koi to sleep. Last week the whole farm was cleared out.

Case number 4: Hoshikin
A customer in Switzerland reported KHV in a tank where Hoshikin and Miyatora Koi was mixed. The Swiss authority contacted the Niigata test centre and shared all information. Both farms are tested separately in Niigata and Mie prefecture and Hoshikin Koi was tested positive (Tosai house negative). After several tests Miyatora was declared safe, we also ran an in depended test on Miyatora Koi from our fish house in Holland with big Nisai that tested negative.

Test procedures;
Ornafish has test fish in tanks in most farms, breeders pack a bag with test Koi for each shipment that we ship separate, on arrival in Amsterdam these boxes are send straight from the airport to the Wageningen Bio veterinary research & National reference laboratory for testing.

The test Koi for Chogoro, Hoshikin and Koda tested negative. We also have many customers performing their own test, sharing mixed testing results, KHV testing is not a simple matter with a simple answer.

In autumn where Koi is harvested from so many ponds, and Koi is moving left and right in the farms, held in different houses, even in Koi Vats, and often Koi is chosen straight from the truck it is impossible to test all Koi, our test Koi are swimming in 1 Koi house and are 1 sample within the farm! If the whole farm is infected with KHV it is simple, our test Koi will show it, and the whole farm will be cleared out by the Japanese government, but unfortunate we also have to deal with many incidents where we do not have a clear answer. To be sure 100% we need a positive KHV test and clinical signs of illness, but often the Koi is in a house full with other Koi and waiting, more testing is risky, sleeping the positive tested Koi for safety reasons is then the best choice.
After the recent KHV outbreaks all parties involved in Koi trading need to re think and re ensure their KHV policies. Keep Koi from each farm strictly separate, divide stocks over many systems, so that in case of an unlucky event the damage is controlled to 1 breeder or few Koi. Quarantine Koi at the right temperature so that any disease will show, and only release Koi to hobbyist after throughout quarantine for a minimum of 6-8 weeks.

If those practices are not followed, 1 single Koi from 1 farm that is effected by KHV can cause major damages at the importer or dealer, but also at their customers, and this damage is not insured by any party.
We are contacted with many questions about other farms having KHV problems. As far as we know, from official information and the information we get from the breeders there are at the moment no other breeders suspected of KHV.
We regret that a situation like this gives people a reason to spread more rumours and negativity about breeders or companies, it is in all parties interest to keep the impact of KHV on the Koi Hobby to a minimum to protect the future of our business.
We will update you whenever there are new developments.

Kind regards,
Your Ornafish Japan Team
Jeroen Dregmans, Chris Edwards, Antoine Vincent, Shotaro Mano, Abe Masaaki
Terug omhoog
Marthe
Saturday 29 December 2018 - 09:53:29
Geregistreerde deelnemer #1389
Geregistreerd: Sunday 06 February 2005 - 19:32:43
Woonplaats: Zetten - Overbetuwe
berichten: 3541
In de laatste weken zijn er verschillende gevallen van KHV gemeld voor koi die werden aangevoerd vanuit Niigata, het eerste nieuws bereikte ons uit Hawaï en later uit Duitsland en Zwitserland.

We zijn druk bezig geweest met het verzamelen van alle informatie en bezochten de betrokken fokkers, contacteerden klanten die koi ontvingen van de genoemde boerderijen en voerden aanvullende tests uit om de informatie zo compleet mogelijk te maken.
Onze eerste prioriteit was om samen te werken met klanten die Koi van de getroffen boerderijen hebben ontvangen of gekocht, nu willen we delen wat we weten met al onze klanten.

Zaak nummer 1: Koda Koi Farm
Koda Koi werd getest als onderdeel van de KHV-testprocedure van klanten na aankomst en positief getest. De Koi werd meteen in slaap gevallen om risico's te vermijden, dus er waren geen klinische tekenen van ziekte. Ornafish deed dit najaar weinig zaken met Koda, maar we hadden 2 andere klanten die Koda Koi kregen. We namen contact met ze op en voerden een test uit op hun Koi, deze testten allebei negatief. We weten dus niet 100% zeker wat hier gebeurt. Koda heeft verschillende Nisai op hogere temperaturen gebracht en benadrukt ze om nog een test uit te voeren in ongeveer 1 week tijd, we houden u op de hoogte.

Geval nummer 2: NNBC
Japanse tv bracht een KHV-uitbraak uit en al snel kwamen we erachter dat dit NNBC was, aangezien NNBC ook een handelaar is en Koi uit andere bronnen mengt, maakt hij geen deel uit van ons fokkersnetwerk, maar 1 van onze klanten kochten er 1 Koi en we vroegen hem om slaap die koi om veiligheidsredenen.
Zaak nummer 3: Chogoro
Ongeveer 1 week later kregen we het trieste nieuws dat Chogoro werd bevestigd met KHV, we contacteerden alle klanten met Chogoro Koi en vroegen hen om deze Koi in te slapen. Vorige week was de hele boerderij leeggehaald.

Zaak nummer 4: Hoshikin
Een klant in Zwitserland meldde KHV in een tank waar Hoshikin en Miyatora Koi werden gemengd. De Zwitserse autoriteit nam contact op met het Niigata-testcentrum en deelde alle informatie. Beide boerderijen worden afzonderlijk getest in de provincies Niigata en Mie en Hoshikin Koi is positief getest (Tosai-huis negatief). Na verschillende testen werd Miyatora veilig verklaard, we runden ook een in afhankelijke test op Miyatora Koi van ons vishuis in Nederland met grote Nisai die negatief testten.

Test procedures;
Ornafish heeft testvissen in tanks op de meeste boerderijen, fokkers pakken een zak met testkoi in voor elke zending die we apart verzenden. Bij aankomst in Amsterdam worden deze dozen rechtstreeks van het vliegveld naar het veterinaire onderzoek van Wageningen Bio en het nationale referentielaboratorium gestuurd om te testen.

De testkoi voor Chogoro, Hoshikin en Koda testte negatief. We hebben ook veel klanten die hun eigen test uitvoeren, gemengde testresultaten delen, KHV-testen is geen eenvoudige zaak met een eenvoudig antwoord.

In de herfst, waar Koi uit zoveel vijvers wordt geoogst, en Koi links en rechts beweegt in de boerderijen, gehouden in verschillende huizen, zelfs in Koi Vats, en vaak Koi rechtstreeks uit de truck wordt gekozen, is het onmogelijk om alle Koi, onze test Koi zwemmen in 1 koi-huis en zijn 1 monster op de boerderij! Als de hele boerderij besmet is met KHV is het eenvoudig, onze test Koi zal het laten zien, en de hele boerderij zal worden leeggehaald door de Japanse overheid, maar jammer genoeg hebben we ook te maken met veel incidenten waar we geen duidelijk antwoord hebben . Om 100% zeker te zijn, hebben we een positieve KHV-test en klinische ziekteverschijnselen nodig, maar vaak is de Koi in een huis vol met andere Koi en wachten we, meer testen is riskant, slapen om de positieve geteste Koi om veiligheidsredenen is dan de beste keuze .
Na de recente KHV-uitbraken moeten alle bij Koi-handel betrokken partijen opnieuw nadenken en hun KHV-beleid waarborgen. Houd Koi van elke boerderij strikt gescheiden, deel de aandelen over veel systemen, zodat in geval van een ongelukkige gebeurtenis de schade wordt beheerst door 1 fokker of weinig Koi. Zet Koi op de juiste temperatuur in quarantaine, zodat elke ziekte kan worden aangetoond en laat Koi na minimaal quarantaine gedurende minimaal 6-8 weken vrij aan hobbyisten.
Als die praktijken niet worden gevolgd, kan 1 enkele Koi van 1 boerderij die door KHV wordt getroffen, grote schade aanrichten bij de importeur of dealer, maar ook bij hun klanten, en deze schade is niet door een partij verzekerd.
We worden gecontacteerd met veel vragen over andere boerderijen met KHV-problemen. Voor zover wij weten, zijn er van officiële informatie en de informatie die we van de fokkers ontvangen op dit moment geen andere fokkers verdacht van KHV.
We betreuren het dat een situatie als deze mensen een reden geeft om meer geruchten en negativiteit over fokkers of bedrijven te verspreiden, het is in alle partijen van belang om de impact van KHV op de Koi Hobby tot een minimum te beperken om de toekomst van ons bedrijf te beschermen.
We zullen u updaten wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Vriendelijke groeten,
Uw Ornafish Japan-team
Terug omhoog
Kornelis
Saturday 29 December 2018 - 21:08:27

Geregistreerde deelnemer #958
Geregistreerd: Thursday 07 October 2004 - 18:49:55
berichten: 12030
Had al zoiets mee gekregen.Word je niet vrolijk van.

Is te hopen dat de dealers die wel koi hebben van de kwekers ook hun verantwoordelijkheid nemen.
Terug omhoog
 

Ga naar:     Terug omhoog


Publiceer deze discussie: RSS 0.92 Publiceer deze discussie: RSS 2.0 Publiceer deze discussie: RDF
Powered by e107 Forum System